header1200x225 01

  H απόφασή μας, το 2013, να υποβάλει ο Δήμος Τρίπολης υποψηφιό­τητα για την ανάληψη του θεσμού «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτι­σμού 2021» και η ενδεχόμενη επιτυχής έκβασή της, θα καθιστούσε τον Δήμο Τρίπολης εκ προοιμίου κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διακοσιετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Δυστυχώς μετέπειτα επιλογές οδήγησαν στο γνωστό ατυχές για την Τρίπολη αποτέλε­σμα. Όμως ο Δήμος Τρίπολης έχει ιερή υποχρέωση να είναι πρωτα­γωνιστής στην κορυφαία στιγμή της Επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Για τον λόγο αυτό προ­χωρούμε σε ανοικτή διαβούλευση και υποβολή προτάσεων για τον τρόπο και τον χαρακτήρα των δράσεων που δεν πρέπει επ' ουδενί να περιοριστούν μόνο σε πανηγυρικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.

   

  Ενδεικτικά προτείνουμε : 

  √ Ανάδειξη των δρόμων της Επανάστασης και της πορείας προς την Άλωση της Τριπολιτσάς, με εγκατάσταση σε κάθε ιστορικό κόμβο τρισδιάστατης απεικόνισης των γεγονότων.

  Σήμανση της διαδρομής των τειχών της Τριπολιτσάς και διερεύ- νηση αποκάλυψης και ανάδειξης τμήματος των θεμελίων τους στην περιοχή της Μεταμόρφωσης (πύλη Αναπλιού).

  Ίδρυση Μουσείου του Αγώνα.

  √ Ανάδειξη όλων των γλυπτών των πρωταγωνιστών της Επανάστασης με την χωροθέτησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο «Άλσος των Ηρώων» στην πλατεία Άρεως.

  √ Δημιουργία επισκέ- ψιμου χώρου φύλαξης των οστών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

  √ Ίδρυση Ινστιτούτου Μελέτης των γεγονότων της Ελληνικής Επα­νάστασης που διαδραματίστηκαν στην Τρίπολη και την Αρκαδία.

  √ Κινητοποίηση των όπου γης Αρκάδων δημιουργών, κυρίως στον χώρο των εικαστικών τεχνών, της μουσικής, της σκηνοθεσίας, της ποίησης, του θεάτρου, του κινηματογράφου, για τη συμμετοχή τους, με προτάσεις και έργα, στις δράσεις και εκδηλώσεις της διακοσιε­τηρίδας.

  √ Στήριξη και ενθάρρυνση των πολιτιστικών συλλόγων για ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβουλία. Eνίσχυση πρωτοβουλιών των πολιτών και διάλογος με όλους τους φορείς.

  √ Δημιουργία ψηφια­κού ολογράμματος του Αρχιστράτηγου της Επανάστασης Θεόδω­ρου Κολοκοτρώνη.

  √ Μαλλιαροπούλειο Θέατρο. Επαναδραστηριοποίηση της επιτρο­πής λειτουργίας του θεάτρου. Σύνδεση με την Εθνική Λυρική Σκηνή και καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Θεσμοθέτηση ετήσιου προγράμ­ματος εκδηλώσεων. Πρωινές παραστάσεις για σχολεία. Προβολές με αντικείμενο την ιστορία του δήμου για τους επισκέπτες της πό­λης.

  √ Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του δήμου. Αξιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Τσιχριντζή σε συνεργασία με τον Φιλοτεχνικό, για εξασφάλιση δωρεών, φιλοξενία «ορφανών» συλλογών και σημαντικών εκθέσεων. Δημιουργία νομισματικής συλ­λογής της αρχαίας Αρκαδίας. Απόκτηση και συντήρηση της οικίας του Ν. Γκάτσου στην Ασέα και διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων - αφιερωμάτων.

  √ Δημιουργία Μουσείου Πόλης. Ανάπλαση του κοιμη­τηρίου της Μεταμόρφωσης και ανάδειξή του ως ανοικτού μουσείου μνημειακής γλυπτικής. Ίδρυση υπαίθριου μουσείου παλιών γεωρ­γικών μηχανημάτων της πρώιμης βιομηχανικής εποχής. Αξιοποίη­ση διατηρητέων κτιρίων σιδηροδρομικού σταθμού για πολιτιστικές δράσεις. Αξιοποίηση μη λειτουργούντων δημοτικών σχολείων για πολιτιστικά δρώμενα. Αξιοποίηση της βίλας Τουρκοβασίλη.

  √ Δημι­ουργία δικτύου πολιτιστικών και λαογραφικών διαδρομών, τόσο σε επίπεδο του αστικού ιστού της Τρίπολης όσο και σε επίπεδο δήμου. Θεσμοθέτηση σταθερού ωραρίου λειτουργίας της οικίας των Κολο- κοτρωναίων στο Λιμποβίσι, του μουσείου Δασικής Ιστορίας στο Χρυ- σοβίτσι, του μουσείου Παπαναστασίου στο Λεβίδι και των σπηλαίων Κάψια. Αναβάθμιση γιορτών ανάδειξης τοπικών προϊόντων και λαο­γραφικών δρώμενων. Θεσμοθέτηση ετήσιας συνάντησης Αρκάδων ομογενών. Επαναλειτουργία του θεσμού «Πολιτιστικό Καλοκαίρι».

  √ Θεσμοθέτηση διεθνούς καλλιτεχνικού φεστιβάλ με πρώτο αντικεί­μενο τους παραδοσιακούς χορούς και στόχο την προσέλκυση κατ' έτος χιλιάδων θεατών.

  √ Κατασκευή δημοτικού αμφιθεάτρου «Νίκος Γκάτσος» 2.500 θέσεων κατά το πρότυπο του «Θεάτρου Γης» για τη φιλοξενία παραστάσεων εμβληματικών τοπικών, εθνικών και διε­θνών παραγωγών. Δημιουργία μόνιμων υποδομών στο ανοικτό θέα­τρο του Αγίου Γεωργίου.

  √ Αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων και των αρχαίων θεάτρων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιο­τήτων. Ανάδειξη Αρχαιολογικού Μουσείου Τρίπολης. Αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου Αλέας Αθηνάς. / Αναβάθμιση της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε Συμφωνική Ορχήστρα και μόνιμη στέγασή της - μετά την ολοκλήρωσης της ανακατασκευής του- στο Ματζούνειο.

  √Aνέγερση Κοινωνικού Πολυχώρου και Στέγης Πολιτισμού. Στήριξη των πολιτιστικών σωματείων του δήμου και προώθηση του τοπικά παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος.

  √ Επαναλειτουργία της τουριστικής επιτροπής. Επένδυση στο brandname Arcadia. Δημιουργία εκθεσιακού-συνεδριακού κέντρου. Δραστηριοποίηση των Αρκάδων της ομογένειας.

  √ Αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου και κυρίως των σιδηροδρομικών σταθμών για αφετηρία και τερματισμό διαδρομών τρενοποδηλάτων (velorail). Ανάδειξη και προβολή του υποβρύχιου σπηλαίου των πηγών Σίντζι της Κανδύλας για προσέλκυση σπηλαιοκαταδυτών. Προβολή των μονοπατιών του Μαινάλου και του δάσους της Σκιρίτιδας. Εντατι­κοποίηση της προβολής του χιονοδρομικού του Μαινάλου. Στήριξη του κυνηγετικού τουρισμού. Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης δράσεων στον υδροβιότοπο και τον ταμιευτήρα της Τάκας. Ενοποί­ηση των δρόμων του κρασιού.

  √ Προβολή των ιερών μονών και των θρησκευτικών μνημείων. Προσέλκυση τουρισμού ΑμεΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας με δημιουργία βασικών υποδομών.

  √ Στήριξη ανα­βάθμισης αλλά και δημιουργίας νέων καταλυμάτων. Ενθάρρυνση καινοτόμων δράσεων ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού. Προβολή σε όλες τις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες.

  √ Εξορθολογισμός και μείωση δημοτικών τελών και τελών ύδρευ­σης και αποχέτευσης. Απαίτηση των θεσμοθετημένων για την αυτο­διοίκηση πόρων που παρακρατούνται από την κεντρική εξουσία. Δι­εκδίκηση θεσμοθέτησης Αυτόνομου Οργανισμού Διαχείρισης των πόρων της αυτοδιοίκησης.

  √ Μελέτη και λεπτομερής καταγραφή ανάλυσης ρίσκου στα χωριά και την πόλη. Χρήση μέσων παρακολού­θησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία GDPR. Ηλεκτρονικό δίκτυο πολιτών για καταστάσεις κινδύνου. Πρόγραμμα τηλεφροντί- δας και τηλεειδοποίησης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επα­ναλειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Συντήρηση και δημιουργία νέων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στους δημόσιους χώρους. Ίδρυση και στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρή­σεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς κοινωνικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

  √ Θεσμοθέτηση της Χάρτας των Δικαιωμάτων του Δημότη. Δημιουργία φάρων κοινωνι­κής μέριμνας και ομαλής ένταξης ειδικών ομάδων. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος «προϊόντα σε αναμονή» με συνεργασία δήμου και επιχειρήσεων για κατόχους κάρτας απόρου.

  √ Νέο Κλειστό Γυμναστήριο και Κλειστό Προπονητήριο Στίβου στους χώρους του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε δυο γήπεδα ποδοσφαίρου. Κατασκευή πέντε νέων γηπέδων tennis στην Τρίπολη. Κατασκευή γηπέδων 5x5 στους οικισμούς Νεστάνης και Σταδίου.

  √ Θέσπιση διεθνούς Μα­ραθωνίου Δρόμου με παράλληλες διαδρομές (5 και 10 χλμ.) στη δι­αδρομή της οδού των 300, εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης (Πάπαρη - Αρτεμήσιο όρος).

  √ Επάνοδος μεγάλων πανελληνίων και διεθνών αθλητικών οργανώσεων στον Δήμο Τρίπολης. Συνεργασία με την ομογένεια για δημιουργία αθλητικών camp για τα παιδιά των ομογενών κάθε καλοκαίρι.

  √ Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας όλων των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του δήμου. Χρηματοδότηση της αναβάθμισης των υποδομών στο αεροδρόμιο της Τρίπολης σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για τη στήριξη του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Ανα­βάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σκοπευτηρίου και διερεύνηση χρήσης του πεδίου βολής και ως Σκοπευτηρίου Πυροβόλων Όπλων.

  √ Στήριξη όλων των αθλητικών σωματείων. Συνεργασία με την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης και τους επιχειρηματίες του δήμου για τη δημι­ουργία πρότυπων δράσεων στον χώρο του επαγγελματικού αθλη­τισμού (φιλοξενία, ξεναγήσεις φιλάθλων φιλοξενουμένων ομάδων, παροχή εκπτωτικών πακέτων για την παράταση της παραμονής τους στην πόλη μας).

  √ Συγκρότηση μόνιμης επιτροπής συνεργασίας Πανεπιστημίου Πε- λοποννήσου και Δήμου Τρίπολης. Λειτουργία στον δήμο γραφείου υποδοχής και εξυπηρέτησης φοιτητών. Καθιέρωση βραβείων για τους φοιτητές των σχολών και τμημάτων της Τρίπολης.

  √ Χωροταξική και πολεοδομική αναβάθμιση των χώρων εγκατάστασης του πανε­πιστημίου. Διεκδίκηση ίδρυσης και λειτουργίας άμεσα Πολυτεχνικής και βραχυπρόθεσμα Κτηνιατρικής Σχολής.

  √ Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δήμου και πανεπιστημίου για διαμόρφωση καινοτόμων προ­τάσεων και υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων. Ιδρυση «ελεύθερου πανεπιστημίου» με διοργάνωση -σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο- κατά τακτά χρονικά διαστήματα διαλέξεων και ομιλιών με διακεκριμένους επιστήμονες πάνω σε σύγχρονα θέματα.