Δρασεις - Εργα - Μετακίνηση περιπτέρου από την οδό Ταξιαρχών