Δρασεις - Εργα - Εκδρομή ΚΑΠΗ στο Θέατρο Badminton