Δρασεις - Εργα - 23η Σεπτέμβη - Συνάντηση αδελφοποιημένων πόλεων