Σε μείωση των καταβαλλόμενων ενοικίων των δημοτικών καταστημάτων προέβη ο Δήμος Τρίπολης ύστερα και από τη γνωμοδότηση του οριζόμενου γι αυτό θέμα δικηγόρου.

Περισσότερα...

O Δήμαρχος Τρίπολης , Ιωάννης  Σμυρνιώτης δηλώνει ότι το 2011, ο Δήμος Τρίπολης μείωσε τα έξοδα του, σε σύγκριση με το 2010, κατά 25-30% υπογραμμίζοντας ότι η διαφορά είναι σημαντική καθώς το 2010 ήταν ο Καποδιστριακός Δήμος ενώ το 2011 ο Δήμος είναι Καλλικρατικός με περισσότερες ευθύνες , έξοδα αλλά και αρμοδιότητες .

Περισσότερα...

Στην Τρίπολη   την 18η Νοεμβρίου 2011  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσει και να λάβει απόφαση  για το πιο κάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων

Περισσότερα...