Περισσότερα...Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τρίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρίπολης  Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερα...

Περισσότερα...Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τρίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει  σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρίπολης Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερα...

Περισσότερα...Τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους των Δήμων, αποστέλλουν ερωτηματολόγια για να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, στο ακόλουθο link: http://anixneusi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=home

Περισσότερα...

Περισσότερα...Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης: "Ο Δήμος Τρίπολης προχώρησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σκοπό την ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού στην περιοχή".

Περισσότερα...

Περισσότερα...Όπως προβλέπεται με το νόμο 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) οι Δήμοι υλοποιούν προγράμματα εθνικής εμβέλειας και εκπονούν το Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερα...