Περισσότερα...Ο Δήμος Τρίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), λειτούργησαν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τρίπολης.

Περισσότερα...

Περισσότερα...Σε κατασκευή τριών νέων σχολείων στην Τρίπολη προχωράει η Δημοτική Αρχή Τρίπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι 100% επιχορηγούμενος από το ΕΣΠΑ.

Περισσότερα...

Περισσότερα...Το ΣΔΕ είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Περισσότερα...

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν αύριο αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες της ζωής σας.

Περισσότερα...

Περισσότερα...Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τρίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρίπολης  Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερα...