Για τις δημοτικές εκλογές στον Δήμο Τρίπολης, κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαία ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους κάθε πρώην δήμου (εκλογική περιφέρεια) ξεχωριστά και, επίσης, με τους υποψήφιους για τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.
Ο ψηφοφόρος στην Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης μπορεί να βάλει από ένα μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της εκλογικής του περιφέρειας (ΤΡΙΠΟΛΗΣ) και 1 σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο μιας άλλης εκλογικής περιφέρειας του δήμου του.
Επίσης ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Τρίπολης.
 
 
Στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες μονοεδρικές,  ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του δήμου.
Επίσης ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός υποψηφίου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας του.
 
Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό για την εκλογή του. Εάν όμως τοποθετηθεί σταυρός στο όνομά του, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο.
 
Κατά τη προσέλευση των εκλογέων στο εκλογικό τμήμα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών και ακολουθεί αμέσως μετά η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.
 
Συγκεκριμένα
για την εκλογική περιφέρεια ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α) από 1 εως 3 σταυρούς στον κορμό (εκλογική περιφέρεια Τρίπολης)
Β) εως 1 σταυρό στον κορμό σε μια από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες ( Βαλτετσίου, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας και Φαλάνθου).
Γ) Έως 2 σταυρούς στο τοπικό της Τρίπολης (δημοτική κοινότητα Τρίπολης).
Δ) Στα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα της περιφέρειας Τρίπολης (χωριά), εως 1 σταυρό στο τοπικό συμβούλιο. (Σκοπή, Αγ. Κων/νος, κλπ).
 
Σε όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες ισχύει:
Βαλτετσίου, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας και Φαλάνθου:
Α) Έως 1 σταυρό στον κορμό της κάθε εκλογικής περιφέρειας.
Β) Έως 1 σταυρό στον κορμό σε μια από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες.
Γ) Έως 1 σταυρό στο κάθε τοπικό συμβούλιο (τοπικές κοινότητες)